KLEVER - CUỘC SỐNG THÔNG MINH

Vận chuyển

Hàng hoá sẽ được vận chuyển tới địa chỉ giao hàng do Quý khách cung cấp. Phương thức vận chuyển sẽ tuỳ thuộc vào sản phẩm và địa chỉ giao hàng.

Giao hàng 

Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn hàng của Quý khách được xác nhận thành công. Thời gian giao hàng phụ thuộc vào sản phẩm và địa chỉ nhận hàng. Thông thường thời gian giao hàng trong phạm vi Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ dao động trong khoảng 1-3 ngày làm việc. Với các tỉnh thành khác, thời gian giao hàng sẽ từ 3-7 ngày làm việc. Sau khi Quý khách xác nhận đặt hàng, Klever Store sẽ thông báo thời gian giao hàng cụ thể cho đơn hàng.

Trong trường hợp do các lý do phát sinh ngoài ý muốn của Klever dẫn tới việc giao hàng có thể chậm trễ hơn so với thời gian dự kiến đã được xác nhận đến khách hàng, Klever sẽ liên hệ và thoả thuận với Quý khách về thời gian giao hàng mới. Nếu không đồng ý với thời gian giao hàng mới, Quý khách có thể huỷ đơn hàng mà không phải chịu chi phí phát sinh.